Varstvo podatkov

V spletni trgovini maxshop.si se trudimo za kar najbolj varno nakupovanje. To pomeni, da naredimo vse potrebno, da onemogočimo komerkoli nepooblaščeno prestrezanje podatkov, ki jih kupec posreduje izključno in neposredno trgovcu, torej nam.

Ker se zavedamo, da je nakupovanje erotičnih izdelkov intimna zadeva se obvezujemo hraniti podatke o kupcih zgolj toliko časa, kot jih potrebujemo za lastne potrebe. Po preteku tega roka bodo podatki o kupcu trajno pobrisani. Na izrecno željo našega kupca lahko njegove podatke pobrišemo tudi prej oziroma takoj po nakupu.

 

Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri vpisu v našo spletno trgovino, so namenjeni zgolj in samo poslovanju spletne trgovine maxshop.si in se v nobenem primeru ne bodo uporabili v druge namene oziroma ne bodo posredovani tretji osebi. K temu nas zavezuje tudi Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Za varnost svojih podatkov je odgovoren tudi kupec, ki mora skrbeti, da njegovih podatkov za dostop do naše spletne trgovine ne pridobi tretja oseba.

Obveščanje

Stranka ob vpisu sam potrdi ali zavrne prejemanje mesečnih elektronskih obvestil iz naše spletne trgovine . To lahko kupec sam spremeni tudi naknadno oziroma to preko elektronske pošte zahteva od nas.